Přihlášení

zůstat přihlášen na tomto počítači
Nemáte ještě vytvořený účet? Zaregistrujte se! Nebo jste zapomněli heslo?

Obnovení zapomenutého hesla


Registrace nového uživatele

muž žena souhlasím se všeobecnými podmínkami užívání služby
DALŠÍ

STRUČNĚ
|||
5:00
ČRo D-dur DNES
05:03
+
Koncert pro housle, smyčcové nástroje a basso continuo d moll
05:20
+
Chorál č. 1 E dur
05:35
+
Karlštejn. Árie Karl IV ze 3. dějství opery.
05:43
+
Koncert pro klavír a orchestr č. 3 c moll op. 37
ČRo D-dur ZÍTRA
05:31
+
Johann Nepomuk Hummel: Oktet B dur pro flétnu, hoboj, dva klarinety, dva fagoty, dva lesní rohy a kontrabas. Úprava Symfonie č. 36 C dur Linecké K 425.
ČRo D-dur ÚTERÝ 24.10.
05:05
+
Sonáta pro flétnu a klavír As dur. Úprava - původní verze Sonáta pro klavír č. 2 op. 39 As dur J 199
05:31
+
Symfonie č. 4 G dur
ČRo D-dur STŘEDA 25.10.
05:38
+
Smyčcový kvartet C dur op. 59 č. 3 Razumovský.
ČRo D-dur ČTVRTEK 26.10.
05:13
+
Sonatina pro housle a klavír č. 2 a moll D 385 op. 137 č. 2
05:34
+
Bist du!. Píseň pro soprán a klavír
05:39
+
Die stille Wasserrose. Píseň pro soprán a klavír
05:42
+
Es rauschen die Winde. Píseň pro soprán a klavír
05:47
+
Koncert pro flétnu a orchestr
|||
6:00
ČRo D-dur DNES
06:20
+
Zueignung op. 10 č. 1. Píseň pro tenor a klavír
06:22
+
Nichts op. 10 č. 2. Píseň pro tenor a klavír
06:23
+
Die Nacht op. 10 č. 3. Píseň pro tenor a klavír
06:26
+
Wer hat's getan op. 10 č. 6 bis. Píseň pro tenor a klavír
06:29
+
Befreit op. 39 č. 4. Píseň pro tenor a klavír
06:34
+
Allerseelen op. 10 č. 8. Píseň pro tenor a klavír
06:38
+
Gotická suita op. 25
06:53
+
Ich habe genug BWV 82a. Církevní kantáta pro soprán, flétnu 1. a 2. housle, violu a basso continuo pro svátek Očišťování Panny Marie
07:17
+
Symfonie č. 2 D dur op. 36
ČRo D-dur ZÍTRA
06:00
+
Suita pro loutnu c moll BWV 997 . Partita.
06:25
+
Requiem. Smuteční mše pro mužské hlasy a dva ženské hlasy a cappella
06:55
+
Septet pro dechové nástroje
07:12
+
Symfonie C dur
08:00
+
Holoubek B 198 op. 110. Symfonická báseň podle balady K. J. Erbena
08:21
+
Symfonie č. 4 F dur Krebs č. 76 Die Rettung der Andromeda durch Perseus - Zachránění Anrdomedy Perseem
08:52
+
Nonet pro anglický roh, klarinet, fagot, lesní roh, dvoje housle, violu, violoncello, kontrabas a klavír
ČRo D-dur ÚTERÝ 24.10.
06:27
+
Sonáta pro klavír fis moll C 211 op. 61 Élégie harmonique sur la mort du Prince Louis Ferdinand de Prusse
06:44
+
Symfonie pro smyčcový orchestr a cembalo č. 1 G dur
06:57
+
Kvintet pro dvoje housle, violu a dvě violoncella C dur D 956 op. posth. 163 Smyčcový kvintet
07:55
+
Preambulum C dur. Skladba pro sólové varhany
08:00
+
Leonora č. 2 op. 72a. Předehra
08:15
+
Variace pro kytaru na téma z Mozartovy opery Kouzelná flétna op. 9.
08:26
+
Evžen Oněgin Árie ze 3. dějství (Gremin)
08:32
+
Koncert pro flétnu, smyčcový orchestr a basso continuo d moll
08:54
+
Sonáta pro dva klavíry op. 34b. /dle Klavírního kvintetu f moll op. 34/
ČRo D-dur STŘEDA 25.10.
06:10
+
Sen noci svatojanské. Hudba ke hře Williama Shakespeara.
06:52
+
Metamorfózy. Skladba pro flétnu, klarinet, klavír, kontrabas a bicí nástroje
07:07
+
Koncert pro klavír a orchestr č. 1 d moll op. 15
08:01
+
Vilém Tell. Opera o čtyřech dějstvích Předehra
08:13
+
Don Juan op. 20. Symfonická báseň podle Nicolause Lenaua
08:31
+
Léta putování S 161. 2. rok - Itálie. Po přečtení Danta - (Fantasia quasi sonata), č. 7
08:50
+
Koncert pro klavír a orchestr č. 5 Es dur op. 73 Císařský.
ČRo D-dur ČTVRTEK 26.10.
06:07
06:21
+
Suita pro sólové violoncello č. 3 C dur BWV 1009
06:45
+
El Salón México. Skladba pro orchestr - původní verze pro dva klavíry
06:58
+
Sedm písní pro smíšený sbor op. 62
07:20
+
Suita pro orchestr č. 2 E dur op. 38
08:01
+
Kvintet pro flétnu, dvoje housle, violu a violoncello D dur
08:23
08:51
+
Obrazy. Skladby pro orchestr
|||
9:00
ČRo D-dur ZÍTRA
09:29
+
Symfonie č. 8 G dur B 163 op. 88
10:07
+
Smyčcový kvartet č. 2 Listy důvěrně
10:32
+
Ckapcův kouzelný roh. Cyklus písní pro mezzosoprán, baryton a symfonický orchestr
11:30
+
Dechový kvintet F dur B 179 op. 96. Úprava - původní verze Smyčcový kvartet č. 12 Americký
ČRo D-dur ÚTERÝ 24.10.
09:35
+
Didone. Opera (výběr)
09:54
+
Symfonie - koncert pro violoncello a orchestr e moll op. 125 (Sinfonia Concertante)
10:35
+
Dido a Aeneas.
10:44
+
Fantazie na motivy Belliniho opery Puritáni
11:05
+
Concertone pro dvoje housle a orchestr C dur K 190 K 166b
11:34
+
Divadlo za bránou. Suita pro orchestr z opery. Hraje Státní filharmonie Brno, řídí František Jílek.
ČRo D-dur STŘEDA 25.10.
09:30
+
Hiroshima
09:40
+
Koncert pro tubu a orchestr f moll
09:54
+
Hakon Jarl op. 16. Symfonická báseň
10:53
+
Partita pro sólové housle č. 3 E dur BWV 1006
11:12
+
Falstaff c moll op. 68. Symfonická studie pro orchestr
11:49
+
Dalibor. Tragická opera o třech dějstvích Árie z 1. dějství (Dalibor)
11:52
+
Dalibor T 96. Opera o třech dějstvích Sbor zbrojnošů a duet (sbor, Jitka, Vítek)
ČRo D-dur ČTVRTEK 26.10.
09:26
+
Le lay de plour. Zpěv s doprovodem kytary lai
09:45
+
Le Temple de la Gloire. Suita z opery - baletu
10:20
+
Sonáta pro klavír č. 2 cis moll op. 80
10:48
+
The Glorious Day Is Come. Óda k svátku sv. Cecilie pro sóla, sbor a orchestr
11:21
+
Tercet pro housle, violoncello a kytaru D dur
11:42
+
Amazonas A 118. Symfonická báseň pro orchestr
|||
12:00
ČRo D-dur DNES
12:00
+
Ouvertura pro orchestr a basso continuo č. 4 F dur
12:14
+
Čtyři imprompty pro klavír D 935 op. posth. 142
12:55
+
Smyčcový kvartet f moll FS 11 op. 5
13:31
+
Johann Nepomuk Hummel: Oktet B dur pro flétnu, hoboj, dva klarinety, dva fagoty, dva lesní rohy a kontrabas. Úprava Symfonie č. 36 C dur Linecké K 425.
14:00
+
Suita pro loutnu c moll BWV 997 . Partita.
14:25
+
Requiem. Smuteční mše pro mužské hlasy a dva ženské hlasy a cappella
14:55
+
Septet pro dechové nástroje
15:12
+
Symfonie C dur
ČRo D-dur ZÍTRA
12:00
+
Symfonie č. 1 C dur op. 21
12:27
+
Devět variací pro klavír D dur K 573 na téma Menuetu Jeana Pierra Duporta (1741 - 1818)
12:42
+
Koncert pro violoncello a orchestr a moll op. 129
13:05
+
Sonáta pro flétnu a klavír As dur. Úprava - původní verze Sonáta pro klavír č. 2 op. 39 As dur J 199
13:31
+
Symfonie č. 4 G dur
14:27
+
Sonáta pro klavír fis moll C 211 op. 61 Élégie harmonique sur la mort du Prince Louis Ferdinand de Prusse
14:44
+
Symfonie pro smyčcový orchestr a cembalo č. 1 G dur
14:57
+
Kvintet pro dvoje housle, violu a dvě violoncella C dur D 956 op. posth. 163 Smyčcový kvintet
15:55
+
Preambulum C dur. Skladba pro sólové varhany
ČRo D-dur ÚTERÝ 24.10.
12:01
+
Serenáda pro komorní orchestr op. 46bis
12:24
+
V národním tónu op. 73. Písně na lidové texty
12:35
+
Evokace op. 15. Vokální skladba pro sóla, smíšený sbor a velký orchestr.
13:38
+
Smyčcový kvartet C dur op. 59 č. 3 Razumovský.
14:10
+
Sen noci svatojanské. Hudba ke hře Williama Shakespeara.
14:52
+
Metamorfózy. Skladba pro flétnu, klarinet, klavír, kontrabas a bicí nástroje
15:07
+
Koncert pro klavír a orchestr č. 1 d moll op. 15
ČRo D-dur STŘEDA 25.10.
12:01
+
Pavana za mrtvou infantku procesionální tanec pro orchestr, pův. pro klavír
12:08
+
Koncert pro klavír a orchestr č. 3 d moll op. 30
12:48
+
Česká suita B 93 op. 39
13:13
+
Sonatina pro housle a klavír č. 2 a moll D 385 op. 137 č. 2
13:34
+
Bist du!. Píseň pro soprán a klavír
13:39
+
Die stille Wasserrose. Píseň pro soprán a klavír
13:42
+
Es rauschen die Winde. Píseň pro soprán a klavír
13:47
+
Koncert pro flétnu a orchestr
14:07
14:21
+
Suita pro sólové violoncello č. 3 C dur BWV 1009
14:45
+
El Salón México. Skladba pro orchestr - původní verze pro dva klavíry
14:58
+
Sedm písní pro smíšený sbor op. 62
15:20
+
Suita pro orchestr č. 2 E dur op. 38
ČRo D-dur ČTVRTEK 26.10.
12:00
+
Koncert pro klavír a orchestr č. 1 d moll op. 15
12:51
+
La Gamme
13:27
+
Izaiášovo proroctví H 383. Kantáta pro sóla, mužský sbor a komorní soubor na biblický tex
13:48
+
Skladby pro cembalo
14:52
+
Die Erwartung. Píseň
15:01
+
Falstaff c moll op. 68. Symfonická studie pro orchestr
15:39
+
Sonáta pro lesní roh, trubku a trombon FP 33
15:49
+
Sonáta pro kytaru č. 14 F dur MS 84. Sonáta z cyklu Třicetšest sonát pro kytaru (36 Sonate per chittara) Minuetto - Valtz: Allegretto
|||
16:00
ČRo D-dur DNES
16:04
+
Čarostřelec J 277 op. 77. Romantická opera o třech dějstvích
18:12
+
Sny. Šest charakteristických skladeb
18:41
+
Moře. Tři symfonické skici
19:05
+
Mše C dur K 317 Korunovační Krönungsmesse
19:30
+
Kašpar noci. Tři klavírní básně podle Aloysia Bertranda
ČRo D-dur ZÍTRA
16:00
+
Kvintet pro housle, violu, violoncello, kontrabas a klavír A dur op. 114 Pstruh.
16:38
+
Koncert pro housle a orchestr d moll op. 8
17:11
+
Trio pro flétnu, violoncello a klavír A dur op. 78
17:27
+
Koncert pro orchestr Jubilee Games
17:58
+
Missa III. Mše pro smíšené sólové hlasy a basso continuo
18:25
+
Smyčcový kvartet č. 6 A dur Krebs 196
18:42
+
Symfonie č. 9 e moll B 178 op. 95 Z Nového světa
19:24
+
Eklogy pro klavír op. 35
19:52
+
Preludium a fuga pro varhany c moll
ČRo D-dur ÚTERÝ 24.10.
16:00
+
Serenáda pro smyčcový orchestr E dur op. 22
16:31
+
Roční doby op. 37a. Suita pro klavír
17:13
+
Variace pro hoboj, klarinet a fagot na téma La ci darem la mano z opery Don Giovanni W. A. Mozarta WoO 28
17:23
+
Sonáta pro flétnu a klavír
17:42
+
Divertimento pro dvoje housle, violu, violoncello a dva lesní rohy č. 10
18:24
+
Trio pro housle, violoncello a klavír C dur op. 101 č. 3
18:53
+
Dvojhlasé invence BWV 772 - 786
19:22
+
Čtvero ročních dob
ČRo D-dur STŘEDA 25.10.
16:01
+
Hraběnka Marica
16:06
+
Čardášová princezna. Opereta o třech dějstvích Árie (Sylva, sbor)
16:10
+
Nálady, dojmy a upomínky op. 44. Suita č. 2. Úprava pro orchestr - pův. verze pro klavír
16:23
+
Elektra. Opera o jednom dějství Scéna a árie (Klytaimestra, Elektra)
16:30
+
Koncert pro violu a orchestr op. 185
16:57
+
Ariadna na Naxu. Melodram
17:37
+
Koncert pro harfu a orchestr č. 3 E dur op. 6 č. 1.
18:08
+
Maryčka Magdónova. Mužský sbor na báseň Petra Bezruče
18:17
+
Koncert pro dvoje housle a orchestr d moll BWV 1043
18:34
+
Smyčcový kvartet op. 8
18:55
+
Láska a život ženy op. 42. Cyklus písní
19:16
+
Koncert pro klavír a orchestr č. 2 f moll op. 21
19:48
+
Zum Märchen von der schönen Melusine op. 32. Koncertní předehra pro orchestr č. 4 Allegro con moto
ČRo D-dur ČTVRTEK 26.10.
16:01
+
Antar op. 9. Symfonická suita
16:34
+
Maria plena virtute. Duchovní skladba pro smíšené hlasy a cappella
16:50
+
L´Encouragement G dur op. 34. Duo pro dvě kytary
17:05
+
Koncert pro cembalo, komorní orchestr a basso continuo č. 1 C dur. Z cyklu Six Favourite Concertos for the Organ, Harpsichord or Piano Forte
17:20
+
Symfonie č. 8 G dur op. 88
17:57
+
Sonáta pro housle a klavír č. 9 A dur op. 47 Kreutzerova
18:37
+
Osm písní a romancí. Cyklus pro soprán, housle, flétnu, hoboj, violoncello a cembalo
19:04
+
Jesus schläft, was soll ich hoffen BWV 81 Kantate zu Mariae Reinigung zum 4. Sonntag nach Epiphanias
19:24
+
Koncert pro klavír a orchestr a moll op. 16
|||
20:00
ČRo D-dur DNES
20:00
+
Dardanus. Suita z opery
20:26
+
Trio pro housle, violoncello a klavír g moll op. 3
20:58
+
Dechový kvintet e moll op. 100 č. 4.
21:34
+
Smyčcový kvartet č. 1 d moll op. 7
22:19
+
Walsingham. Dvacet dva variací pro cembalo
22:28
+
Gradualia The Marian Masses. Mariánské liturgické zpěvy a cappella
ČRo D-dur ZÍTRA
20:00
+
Variace na Paganiniho téma pro dva klavíry
20:07
+
Koncertní hudba op. 177. Skladba pro harfu sólo a smyčcový orchestr
20:23
+
Mýty op. 30. Cyklus skladeb pro housle a klavír
20:44
+
Annum per annum. Gregoriánské chorály pro mužské hlasy
21:56
+
Zjasněná noc op. 4. Sextet pro dvoje housle, dvě violy a dvě violoncella na námět básně Richarda Dehmela
22:23
+
Koncert pro klavír a orchestr č. 2 c moll op. 18
22:57
+
Symfonie č. 8 C dur D 944 Velká
23:48
+
Offertorium C dur. Církevní skladba pro soprán, sbor a orchestr
ČRo D-dur ÚTERÝ 24.10.
20:00
+
Variace na téma Josepha Haydna op. 56a
20:18
+
Ezop. Kantátová suita pro smíšený sbor, soprán a orchestr podle Ezopových bajek
20:40
+
Čtyři imprompty pro klavír D 935 op. posth. 142
21:21
+
Symfonie pro smyčce a trubku č. 2 H 153
21:47
+
Sonáta pro housle a klavír č. 10 G dur op. 96
22:10
+
Symfonie č. 1 D dur
23:01
+
Písně z Těšínska. Cyklus jedenácti písní na slova lidové poezie pro baryton a klavír
23:20
+
Kvintet pro violu, flétnu, klarinet, fagot a lesní roh č. 2 Es dur.
ČRo D-dur STŘEDA 25.10.
20:00
21:29
+
Kvartet pro housle, violu, violoncello a klavír e moll op. 11
21:57
+
Koncert pro klavír a orchestr č. 3 d moll, op. 30
22:37
+
Étude tableau, op. 39/2
22:43
+
Symfonie č. 7 d moll, op. 70
23:20
+
Klavírní kvartet a moll op. 1
ČRo D-dur ČTVRTEK 26.10.
20:01
+
La strada. Suita z hudby k filmu Silnice
20:31
+
The Godfather. Skladba ze série filmů The Godfather - Kmotr Pastorale - Tarantella - Michael And Kay - Love Theme
20:45
+
Gepard. Hudba z filmu
20:59
+
Chariots of Fire. Hudba z filmu Chariots of Fire - titulková hudba
21:04
+
Chariots of Fire. Hudba z filmu
21:27
+
Once Upon a Time in the West. Orchestrální suita z filmu Tenkrát na západě.
21:36
+
Star Wars. Hudba z filmu Hvězdné války.
22:18
+
J'y suis jamais allé. Instrumentální skladba z filmu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amélie z Montmartru)
22:19
+
Les jours tristes. Orchestrální skladba z filmu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amélie z Montmartru)
22:22
+
La valse d'Amélie. Originální verze - instrumentální skladba z filmu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amélie z Montmartru)
22:25
+
Comptine d'un autre été : L'aprés midi. Instrumentální skladba z filmu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amélie z Montmartru)
22:27
+
La noyée. Instrumentální skladba z filmu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amélie z Montmartru)
22:29
+
L'autre valse d'Amélie. Instrumentální skladba z filmu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amélie z Montmartru)
22:31
+
A quai. Instrumentální skladba z filmu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amélie z Montmartru)
22:34
+
Le moulin. Instrumentální skladba z filmu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amélie z Montmartru)
22:39
+
Pas si simple. Instrumentální skladba z filmu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amélie z Montmartru)
22:41
+
La valse d'Amélie. Orchestrální verze skladby z filmu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amélie z Montmartru)
22:43
+
La valse des vieux os. Instrumentální skladba z filmu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amélie z Montmartru)
22:45
+
La dispute. Instrumentální skladba z filmu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amélie z Montmartru)
22:50
+
Soir de fete. Instrumentální skladba z filmu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amélie z Montmartru)
22:53
+
La redécouverte. Instrumentální skladba z filmu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amélie z Montmartru)
22:54
+
Sur le fil. Instrumentální skladba z filmu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amélie z Montmartru)
22:58
+
Le banquet. Instrumentální skladba z filmu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amélie z Montmartru)
23:00
+
La valse d'Amélie. Klavírní verze skladby z filmu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amélie z Montmartru)
23:02
+
La valse des monstres. Instrumentální skladba z filmu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain (Amélie z Montmartru)
|||
00:00
ČRo D-dur ZÍTRA
04:00
+
Ouvertura pro orchestr a basso continuo č. 4 F dur
04:14
+
Čtyři imprompty pro klavír D 935 op. posth. 142
04:55
+
Smyčcový kvartet f moll FS 11 op. 5
ČRo D-dur ÚTERÝ 24.10.
00:00
+
Holoubek B 198 op. 110. Symfonická báseň podle balady K. J. Erbena
00:21
+
Symfonie č. 4 F dur Krebs č. 76 Die Rettung der Andromeda durch Perseus - Zachránění Anrdomedy Perseem
00:52
+
Nonet pro anglický roh, klarinet, fagot, lesní roh, dvoje housle, violu, violoncello, kontrabas a klavír
01:29
+
Symfonie č. 8 G dur B 163 op. 88
02:07
+
Smyčcový kvartet č. 2 Listy důvěrně
02:32
+
Ckapcův kouzelný roh. Cyklus písní pro mezzosoprán, baryton a symfonický orchestr
03:30
+
Dechový kvintet F dur B 179 op. 96. Úprava - původní verze Smyčcový kvartet č. 12 Americký
04:00
+
Symfonie č. 1 C dur op. 21
04:27
+
Devět variací pro klavír D dur K 573 na téma Menuetu Jeana Pierra Duporta (1741 - 1818)
04:42
+
Koncert pro violoncello a orchestr a moll op. 129
ČRo D-dur STŘEDA 25.10.
00:00
+
Leonora č. 2 op. 72a. Předehra
00:15
+
Variace pro kytaru na téma z Mozartovy opery Kouzelná flétna op. 9.
00:26
+
Evžen Oněgin Árie ze 3. dějství (Gremin)
00:32
+
Koncert pro flétnu, smyčcový orchestr a basso continuo d moll
00:54
+
Sonáta pro dva klavíry op. 34b. /dle Klavírního kvintetu f moll op. 34/
01:35
+
Didone. Opera (výběr)
01:54
+
Symfonie - koncert pro violoncello a orchestr e moll op. 125 (Sinfonia Concertante)
02:35
+
Dido a Aeneas.
02:44
+
Fantazie na motivy Belliniho opery Puritáni
03:05
+
Concertone pro dvoje housle a orchestr C dur K 190 K 166b
03:34
+
Divadlo za bránou. Suita pro orchestr z opery. Hraje Státní filharmonie Brno, řídí František Jílek.
04:01
+
Serenáda pro komorní orchestr op. 46bis
04:24
+
V národním tónu op. 73. Písně na lidové texty
04:35
+
Evokace op. 15. Vokální skladba pro sóla, smíšený sbor a velký orchestr.
ČRo D-dur ČTVRTEK 26.10.
00:04
+
Čarostřelec J 277 op. 77. Romantická opera o třech dějstvích
02:12
+
Sny. Šest charakteristických skladeb
02:41
+
Moře. Tři symfonické skici
03:05
+
Mše C dur K 317 Korunovační Krönungsmesse
03:30
+
Kašpar noci. Tři klavírní básně podle Aloysia Bertranda
04:01
+
Pavana za mrtvou infantku procesionální tanec pro orchestr, pův. pro klavír
04:08
+
Koncert pro klavír a orchestr č. 3 d moll op. 30
04:48
+
Česká suita B 93 op. 39
ČRo D-dur PÁTEK 27.10.
00:00
+
Variace na téma Josepha Haydna op. 56a
00:18
+
Ezop. Kantátová suita pro smíšený sbor, soprán a orchestr podle Ezopových bajek
00:40
+
Čtyři imprompty pro klavír D 935 op. posth. 142
01:21
+
Symfonie pro smyčce a trubku č. 2 H 153
01:47
+
Sonáta pro housle a klavír č. 10 G dur op. 96
02:10
+
Symfonie č. 1 D dur
03:01
+
Písně z Těšínska. Cyklus jedenácti písní na slova lidové poezie pro baryton a klavír
03:20
+
Kvintet pro violu, flétnu, klarinet, fagot a lesní roh č. 2 Es dur.
04:00
+
Koncert pro klavír a orchestr č. 1 d moll op. 15
04:51
+
La Gamme