Přihlášení

zůstat přihlášen na tomto počítači
Nemáte ještě vytvořený účet? Zaregistrujte se! Nebo jste zapomněli heslo?

Obnovení zapomenutého hesla


Registrace nového uživatele

muž žena souhlasím se všeobecnými podmínkami užívání služby
DALŠÍ

STRUČNĚ
|||
5:00
TV LUX DNES
05:00
+
Dramatizované čítanie zo Svätého písma.
TV LUX ZÍTRA
05:00
+
Dramatizované čítanie zo Svätého písma.
TV LUX ÚTERÝ 20.3.
05:05
+
Dramatizované čítanie zo Svätého písma.
TV LUX STŘEDA 21.3.
05:05
+
Dramatizované čítanie zo Svätého písma.
|||
6:00
TV LUX DNES
07:00
+
Modlitba radostného ruženca.
07:35
+
Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.
08:00
+
Peter
Katka sa vybrala na púť po stopách prvých dvanástich apoštolov. Aby sa jej kamarát Klbko u otca Mariána nenudil, posiela mu z ciest záhadné predmety... tým dnešným je kľúč.
08:30
+
S príchodom pátra Mojžiša sa v Mníchovskej farnosti všeličo zmenilo. Minimálne mladí sú o tom presvedčení.
TV LUX ZÍTRA
07:00
+
Modlitba slávnostného ruženca.
07:35
+
Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.
08:00
+
Ondrej
Katka zo svojej púte poslala Klbkovi záhadnú šifru. Kto z apoštolov sa skrýva za tajomným nápisom, ktorý pripomína viac matematiku ako náboženstvo?
08:25
+
5. pôstna nedeľa
Diskusná relácia nad nedeľným evanjeliom.
08:55
+
Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.
TV LUX PONDĚLÍ 19.3.
07:00
+
Priamy prenos z kaplnky TV LUX.
07:40
+
Farnosť Plešivec
Krátky príspevok o farnosti, ktorá sa zapája do týždňových modlitieb za Televíziu LUX.
07:45
+
Modlitba radostného ruženca.
08:20
+
Vstup do Jeruzalema - Kvetný víkend
Animované príbehy Nového zákona.
08:55
+
Ulf Ekman
Záznam prednášok Ulfa Ekmana v Prešove v roku 2017.
TV LUX ÚTERÝ 20.3.
07:00
+
Priamy prenos z kaplnky TV LUX.
07:45
+
Modlitba bolestného ruženca.
08:20
+
Posledná večera
Animované príbehy Nového zákona.
08:55
+
Hudba a viera je to čo nás spája. Preto sa našou hudbou snažíme ukázať ľuďom, že aj v dnešnej dobe sa dá žiť viera.
TV LUX STŘEDA 21.3.
07:00
+
Priamy prenos z kaplnky TV LUX.
07:45
+
Modlitba slávnostného ruženca.
08:20
+
Getsemany
Animované príbehy Nového zákona.
08:55
+
Udalosti zo Svätej zeme, informácie o živote miestnych kresťanských komunít, spravodajstvo z miest spojených so životom Ježiša Krista.
|||
9:00
TV LUX DNES
09:00
+
Pápež František navštívi miesto narodenia svätého pátra Pia pri príležitosti 100. výročia stigmatizácie tohto svätého kapucína.
09:30
+
Pápež František navštívi miesto narodenia svätého pátra Pia v sobotu 17. marca 2018 pri príležitosti 100. výročia stigmatizácie tohto svätého kapucína.
10:00
+
V relácii ponúkneme na základe odhaľovania omylov v myslení a konaní ľudí dneška orientáciu v hodnotách, ktoré nie sú závislé na zmenách času.
10:30
+
Pápež František navštívi miesto narodenia svätého pátra Pia pri príležitosti 100. výročia stigmatizácie tohto svätého kapucína.
11:00
+
Svätá omša na námestí pred Kostolom sv. Pia z Pietrelciny, pri ktorej pápež František prednesie aj homíliu. Po svätej omši osobne pozdraví komunitu kapucínov a zástupcov veriacich.
TV LUX ZÍTRA
09:25
+
Život so sebou prináša rozličné témy a otázky, najmä tie bežné. Dokážeme o nich rozmýšľať aj hlbšie, z pohľadu viery? Názory a príklady zo života budeme hľadať s odborníkmi i s tými, ktorých sa to priamo týka. Túto reláciu vám každý mesiac prinášajú Saleziáni dona Bosca.
10:00
+
Priamy prenos.
11:15
+
Ak zrno neodumrie
Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.
11:35
+
Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.
TV LUX PONDĚLÍ 19.3.
10:00
+
Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.
10:20
+
Čítania a evanjelium zo dňa.
10:35
+
Diskusná relácia, ktorá prostredníctvom pravdivých a objektívnych informácií, skrze zaujímavé témy a prizvané osobnosti, bude prinášať „kresťanský“ pohľad na politiku a veci verejné.
11:30
+
Nerovnica života
Exkurzia do školských lavíc, v ktorých sme hľadali riešenie rovníc a nerovníc, spojené s nečakanými vzťahmi v duchovnom živote. X = ??? Odpovie nám Pali Danko???
TV LUX ÚTERÝ 20.3.
10:00
+
Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.
10:10
+
Čítania a evanjelium zo dňa.
10:30
+
Zaujíma vás duchovný život a pritom máte otázky, na ktoré sa vám zatiaľ nepodarilo nájsť odpovede? Otec Michal Zamkovský a otec Ján Buc budú prinášať odpovede na vaše otázky i pochybnosti.
11:00
+
Manželstvo a rodina v premenách času
V lete sa v írskom Dubline uskutoční 9. Svetové stretnutie rodín, ktorého sa zúčastní aj Svätý Otec František. O farskej príprave, katechézach , ale aj rodine a manželstve ako takom s Janou Trávníčkovou a jej hosťami v relácii Doma je doma.
TV LUX STŘEDA 21.3.
09:15
+
Čítania a evanjelium zo dňa.
09:30
+
Svätý Jozef, ženích Panny Márie
Maliar inšpirovaný Svätým písmom, kontemplatívna sestra a jej čistá poézia, zamyslenia benediktínskeho mnícha zo Sampora... Ich objavovanie kresťanských mystérií liturgického roka sa chce stať modlitbou v každom divákovi.
09:45
+
Priamy prenos zo stretnutia Svätého Otca s pútnikmi, ktorí prichádzajú navštíviť Večné mesto a prihovára sa im.
10:45
+
Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.
11:00
+
Viera na javisku
Aj na divadelných doskách sa môžu objaviť témy a postavy, ktoré hovoria o Bohu, viere a duchovných témach. V relácii Doma je doma vám Pali Danko predstaví hru Ulricha Huba - Tučniaky v réžii Svetozára Sprušanského a hru Trnavského divadla Palárik alebo Beskydov v réžii Viktora Kollára.
|||
12:00
TV LUX DNES
12:30
+
Modlitba bolestného ruženca.
12:55
+
Záznam zo stretnutia Svätého Otca s pútnikmi, ktorí prichádzajú navštíviť Večné mesto a prihovára sa im.
14:00
+
Oslavný chválospev, ktorý vznikol v Byzancii. Štruktúrou i obsahom ho možno prirovnať k modlitbe sv. ruženca, v ktorom rozjímame nad tajomstvami Spásy.
14:40
+
Magazín o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
15:00
+
Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.
15:30
+
Záznam modlitby posvätného ruženca.
TV LUX ZÍTRA
12:00
+
Priamy prenos nedeľnej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.
12:25
+
Modlitba radostného ruženca.
12:55
+
Náboženská publicistika na aktuálnu tému.
14:25
+
S príchodom pátra Mojžiša sa v Mníchovskej farnosti všeličo zmenilo. Minimálne mladí sú o tom presvedčení.
15:00
+
Modlitba k Božiemu milosrdenstvu.
15:15
+
Svätý Jozef, ženích Panny Márie
Maliar inšpirovaný Svätým písmom, kontemplatívna sestra a jej čistá poézia, zamyslenia benediktínskeho mnícha zo Sampora... Ich objavovanie kresťanských mystérií liturgického roka sa chce stať modlitbou v každom divákovi.
15:30
+
Záznam modlitby krížovej cesty.
TV LUX PONDĚLÍ 19.3.
12:00
+
Záznam z poludňajšej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.
12:25
+
Modlitba bolestného ruženca.
12:55
+
Zaujíma vás duchovný život a pritom máte otázky, na ktoré sa vám zatiaľ nepodarilo nájsť odpovede? Otec Michal Zamkovský a otec Ján Buc budú prinášať odpovede na vaše otázky i pochybnosti.
13:30
+
autor: Mons. Marián Gavenda: Kresťanské svedectvo v bežnom živote
Záznamy prednášok z konferencií a pastoračných centier.
14:00
+
Pali Danko: Cesty kríža
Calvariae Locus alebo miesto lebky... z tohto latinského označenia pochádza aj známe slovo Kalvária. Miesto pri Jeruzaleme, kde bol ukrižovaný Ježiš Kristus, či iné miesta, často vyvýšené, na ktorých sa nachádzajú zobrazenia Kristovho ukrižovania. O netradičnej kalvárii vo Vysokých Tatrách slovenskýcvh a poľských moderných umelcov s Palim Dankom.
14:15
+
Svätý Jozef, ženích Panny Márie
Maliar inšpirovaný Svätým písmom, kontemplatívna sestra a jej čistá poézia, zamyslenia benediktínskeho mnícha zo Sampora... Ich objavovanie kresťanských mystérií liturgického roka sa chce stať modlitbou v každom divákovi.
14:25
+
V relácii ponúkneme na základe odhaľovania omylov v myslení a konaní ľudí dneška orientáciu v hodnotách, ktoré nie sú závislé na zmenách času.
15:00
+
Priamy prenos modlitby k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.
15:30
+
Priamy prenos modlitby posvätného ruženca.
TV LUX ÚTERÝ 20.3.
12:00
+
Záznam z poludňajšej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.
12:25
+
Modlitba ruženca svetla.
12:55
+
Známy český psychiater, spisovateľ, gréckokatolícky kňaz Max Kašparů a jeho praktické rady na ceste viery.
13:20
+
Páter Tomáš Gerboc, SVD. Misijné pôsobenie neznamená iba odísť ďaleko od domova, ale aj slúžiť iným v každodenných povinnostiach.
13:40
+
Film opisuje ľudské a duchovné zážitky zo života Borisa. Bol to skvelý vedec, najprv ho deportovali do gulagu, neskôr niesol zodpovednosť za lety ruských sond do vesmíru. Jeho výskum mu otvoril bránu do sveta vedy a srdce pre lásku k Bohu.
14:10
+
Udalosti zo Svätej zeme, informácie o živote miestnych kresťanských komunít, spravodajstvo z miest spojených so životom Ježiša Krista.
14:35
+
Ak zrno neodumrie
Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.
15:00
+
Priamy prenos modlitby k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.
15:30
+
Priamy prenos modlitby posvätného ruženca.
TV LUX STŘEDA 21.3.
12:00
+
Záznam z poludňajšej modlitby Svätého Otca s krátkym zamyslením.
12:25
+
Modlitba radostného ruženca.
12:55
+
Náboženská publicistika na aktuálnu tému.
14:25
+
V relácii ponúkneme na základe odhaľovania omylov v myslení a konaní ľudí dneška orientáciu v hodnotách, ktoré nie sú závislé na zmenách času.
15:00
+
Priamy prenos modlitby k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.
15:30
+
Priamy prenos modlitby posvätného ruženca.
|||
16:00
TV LUX DNES
16:00
+
Priamy prenos sv. omše z kostola sv. Jána Nepomuckého, Manhattan, New York.
16:45
+
Zamyslenia nad zastaveniami krížovej cesty
17:05
+
Ak zrno neodumrie
Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.
17:20
+
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku.
17:30
+
Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.
18:00
+
5. pôstna nedeľa
Diskusná relácia nad nedeľným evanjeliom.
18:35
+
Peter
Katka sa vybrala na púť po stopách prvých dvanástich apoštolov. Aby sa jej kamarát Klbko u otca Mariána nenudil, posiela mu z ciest záhadné predmety... tým dnešným je kľúč.
18:50
+
Krvavý ženích
Maliar inšpirovaný Svätým písmom, kontemplatívna sestra a jej čistá poézia, zamyslenia benediktínskeho mnícha zo Sampora... Ich objavovanie kresťanských mystérií liturgického roka sa chce stať modlitbou v každom divákovi.
19:05
+
Modlitba ruženca svetla.
19:40
+
O umeleckých dielach a autoroch umeleckých diel.
TV LUX ZÍTRA
16:00
+
Film opisuje ľudské a duchovné zážitky zo života Borisa. Bol to skvelý vedec, najprv ho deportovali do gulagu, neskôr niesol zodpovednosť za lety ruských sond do vesmíru. Jeho výskum mu otvoril bránu do sveta vedy a srdce pre lásku k Bohu.
16:30
+
Základné otázky ľudského života krátko, jednoducho a autenticky.
16:40
+
Na oslavu víťazstva usporiada perzský kráľ pre ľudí veľkolepú oslavu. Chce, aby mu boli privedené najkrajšie panny v krajine. Medzi dievčatami je aj mladé židovské dievča Ester. Zatají svoj pôvod a stane sa kráľovou favoritkou ...
18:15
+
Vysokoškolský život má svoje špecifiká. Tie, ktoré sa týkajú Katolíckej univerzity v Ružomberku, si priblížime v relácii Runiverz.
18:35
+
Ondrej
Katka zo svojej púte poslala Klbkovi záhadnú šifru. Kto z apoštolov sa skrýva za tajomným nápisom, ktorý pripomína viac matematiku ako náboženstvo?
19:05
+
Modlitba bolestného ruženca.
19:40
+
prof. František Trstenský: Podobenstvo o rozsievačovi.
TV LUX PONDĚLÍ 19.3.
16:00
+
Podobenstvá
prof. František Trstenský: Podobenstvo o rozsievačovi.
16:20
+
Udalosti zo Svätej zeme, informácie o živote miestnych kresťanských komunít, spravodajstvo z miest spojených so životom Ježiša Krista.
16:45
+
Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.
17:30
+
Manželstvo a rodina v premenách času
V lete sa v írskom Dubline uskutoční 9. Svetové stretnutie rodín, ktorého sa zúčastní aj Svätý Otec František. O farskej príprave, katechézach , ale aj rodine a manželstve ako takom s Janou Trávníčkovou a jej hosťami v relácii Doma je doma.
18:35
+
Vstup do Jeruzalema - Kvetný víkend
Animované príbehy Nového zákona.
19:05
+
Modlitba ruženca svetla.
19:35
+
Čítania a evanjelium zo dňa.
TV LUX ÚTERÝ 20.3.
16:00
+
Ulf Ekman
Záznam prednášok Ulfa Ekmana v Prešove v roku 2017.
16:55
+
Svätý Jozef, ženích Panny Márie
Maliar inšpirovaný Svätým písmom, kontemplatívna sestra a jej čistá poézia, zamyslenia benediktínskeho mnícha zo Sampora... Ich objavovanie kresťanských mystérií liturgického roka sa chce stať modlitbou v každom divákovi.
17:05
+
O kresťanskej nádeji
Katechézy pápežov.
17:30
+
Viera na javisku
Aj na divadelných doskách sa môžu objaviť témy a postavy, ktoré hovoria o Bohu, viere a duchovných témach. V relácii Doma je doma vám Pali Danko predstaví hru Ulricha Huba - Tučniaky v réžii Svetozára Sprušanského a hru Trnavského divadla Palárik alebo Beskydov v réžii Viktora Kollára.
18:35
+
Posledná večera
Animované príbehy Nového zákona.
19:05
+
Modlitba slávnostného ruženca.
19:35
+
Čítania a evanjelium zo dňa.
TV LUX STŘEDA 21.3.
16:00
+
Ak zrno neodumrie
Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.
16:25
+
Približuje život slovenskej komunity v USA a Kanade.
17:00
+
Ondrej
Katka zo svojej púte poslala Klbkovi záhadnú šifru. Kto z apoštolov sa skrýva za tajomným nápisom, ktorý pripomína viac matematiku ako náboženstvo?
17:30
+
Popoludňajšia publicistika.
18:35
+
Getsemany
Animované príbehy Nového zákona.
19:05
+
Modlitba bolestného ruženca.
19:35
+
Čítania a evanjelium zo dňa.
|||
20:00
TV LUX DNES
20:05
+
Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.
20:30
+
Na oslavu víťazstva usporiada perzský kráľ pre ľudí veľkolepú oslavu. Chce, aby mu boli privedené najkrajšie panny v krajine. Medzi dievčatami je aj mladé židovské dievča Ester. Zatají svoj pôvod a stane sa kráľovou favoritkou ...
22:05
+
Nerovnica života
Exkurzia do školských lavíc, v ktorých sme hľadali riešenie rovníc a nerovníc, spojené s nečakanými vzťahmi v duchovnom živote. X = ??? Odpovie nám Pali Danko???
22:35
+
Približuje život slovenskej komunity v USA a Kanade.
23:05
+
Diskusná relácia, ktorá prostredníctvom pravdivých a objektívnych informácií, skrze zaujímavé témy a prizvané osobnosti, bude prinášať „kresťanský“ pohľad na politiku a veci verejné.
TV LUX ZÍTRA
20:05
+
Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.
20:30
+
Zaujíma vás duchovný život a pritom máte otázky, na ktoré sa vám zatiaľ nepodarilo nájsť odpovede? Otec Michal Zamkovský a otec Ján Buc budú prinášať odpovede na vaše otázky i pochybnosti.
21:00
+
Známy český psychiater, spisovateľ, gréckokatolícky kňaz Max Kašparů a jeho praktické rady na ceste viery.
21:25
+
Misijné pôsobenie neznamená iba odísť ďaleko od domova ale aj slúžiť iným v každodenných povinnostiach.
21:45
+
O umeleckých dielach a autoroch umeleckých diel.
22:05
+
Ulf Ekman
Záznam prednášok Ulfa Ekmana v Prešove v roku 2017.
23:05
+
Hudba a viera je to čo nás spája. Preto sa našou hudbou snažíme ukázať ľuďom, že aj v dnešnej dobe sa dá žiť viera.
TV LUX PONDĚLÍ 19.3.
20:05
+
Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.
20:15
+
Informačný program.
20:30
+
Náboženská publicistika na aktuálnu tému.
21:55
+
Muž spoza hraníc je príbehom muža a jeho posolstva o bratstve. Podarilo sa mu preniknúť za prísne stráženú hranicu, ktorá oddeľovala ľudí žijúcich v krajinách za železnou oponou počas rokov studenej vojny. Je to tiež príbeh o bolesti a prenasledovaní kresťanov v mnohých krajinách východnej Európy, ale aj o hnutí Fokoláre a jeho spiritualite, ktorú mu daroval Boh aj pre ateistický svet. Fokolár Guido Mirti, prezývaný Cengia, ako obchodník precestoval Československo, Maďarsko a NDR a nadväzoval styky s predstaviteľmi miestnej podzemnej Cirkvi. V roku 1966 bol zatknutý, uväznený v Prahe a následne vyhostený z krajiny.
23:00
+
Známy český psychiater, spisovateľ, gréckokatolícky kňaz Max Kašparů a jeho praktické rady na ceste viery.
23:25
+
Páter Tomáš Gerboc, SVD. Misijné pôsobenie neznamená iba odísť ďaleko od domova, ale aj slúžiť iným v každodenných povinnostiach.
23:45
+
Čítania a evanjelium zo dňa.
TV LUX ÚTERÝ 20.3.
20:05
+
Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.
20:25
+
V relácii ponúkneme na základe odhaľovania omylov v myslení a konaní ľudí dneška orientáciu v hodnotách, ktoré nie sú závislé na zmenách času.
20:55
+
Magazín o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
21:15
+
Približuje život slovenskej komunity v USA a Kanade.
21:45
+
Dokumentárny film o nadprirodzenej pomoci Loretánskej Panny Márie v strednej Európe v 16. - 17. storočí. Historické fakty v súvislostiach, o ktorých sa v dejepise neučí.
22:15
+
Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.
22:55
+
Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.
23:00
+
Spoločenstvo SP
Modlitba chvál rôznych spoločenstiev.
23:40
+
Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.
23:45
+
Čítania a evanjelium zo dňa.
TV LUX STŘEDA 21.3.
20:05
+
Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.
20:15
+
Prehľad katolíckych periodík na Slovensku.
20:30
+
Štvrté prikázanie - Cti svojho otca a svoju matku
Diskusná relácia, ktorá rozoberá Katechizmus Katolíckej cirkvi.
21:30
+
Vysokoškolský život má svoje špecifiká. Tie, ktoré sa týkajú Katolíckej univerzity v Ružomberku, si priblížime v relácii Runiverz.
21:50
+
Film rozpráva príbeh o dvoch výnimočných osobnostiach. Oboch si pravoslávna cirkev vážila ako svätých. V temných časoch bezbožnosti a úpadku viery boli pre Kostol sv. Mikuláša v Moskve plamienkom nádeje.
22:20
+
O kresťanskej nádeji
Katechézy pápežov.
22:40
+
Nerovnica života
Exkurzia do školských lavíc, v ktorých sme hľadali riešenie rovníc a nerovníc, spojené s nečakanými vzťahmi v duchovnom živote. X = ??? Odpovie nám Pali Danko???
23:15
+
Priestor pre vaše otázky a naše odpovede.
23:45
+
Čítania a evanjelium zo dňa.
|||
00:00
TV LUX ZÍTRA
00:10
+
Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.
00:35
+
Hudba a viera je to čo nás spája. Preto sa našou hudbou snažíme ukázať ľuďom, že aj v dnešnej dobe sa dá žiť viera.
01:25
+
Diskusná relácia, ktorá prostredníctvom pravdivých a objektívnych informácií, skrze zaujímavé témy a prizvané osobnosti, bude prinášať „kresťanský“ pohľad na politiku a veci verejné.
02:30
+
V relácii ponúkneme na základe odhaľovania omylov v myslení a konaní ľudí dneška orientáciu v hodnotách, ktoré nie sú závislé na zmenách času.
03:00
+
Záznam modlitby k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.
03:20
+
Približuje život slovenskej komunity v USA a Kanade.
03:50
+
O umeleckých dielach a autoroch umeleckých diel.
04:05
+
Ak zrno neodumrie
Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.
04:25
+
Modlitba ruženca svetla.
TV LUX PONDĚLÍ 19.3.
00:10
+
Súhrn najdôležitejších udalostí zo života Cirkvi z domova i zo sveta.
00:30
+
Popoludňajšia publicistika.
01:25
+
Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.
01:30
+
Spoločenstvo SP
Modlitba chvál rôznych spoločenstiev.
02:10
+
Svedectvá ľudí, ktorí našli odvahu a svedčia o tom, ako sa ich dotkol Boh.
02:20
+
Približuje život slovenskej komunity v USA a Kanade.
03:00
+
Záznam modlitby k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.
03:20
+
Zaujíma vás duchovný život a pritom máte otázky, na ktoré sa vám zatiaľ nepodarilo nájsť odpovede? Otec Michal Zamkovský a otec Ján Buc budú prinášať odpovede na vaše otázky i pochybnosti.
03:50
+
Ak zrno neodumrie
Lectio divina – meditatívne čítanie Svätého písma, sprevádzané modlitbou.
04:05
+
Život so sebou prináša rozličné témy a otázky, najmä tie bežné. Dokážeme o nich rozmýšľať aj hlbšie, z pohľadu viery? Názory a príklady zo života budeme hľadať s odborníkmi i s tými, ktorých sa to priamo týka. Túto reláciu vám každý mesiac prinášajú Saleziáni dona Bosca.
04:25
+
Modlitba slávnostného ruženca.
04:55
+
Dramatizované čítanie zo Svätého písma.
TV LUX ÚTERÝ 20.3.
00:10
+
Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.
00:25
+
Diskusná relácia, ktorá prostredníctvom pravdivých a objektívnych informácií, skrze zaujímavé témy a prizvané osobnosti, bude prinášať „kresťanský“ pohľad na politiku a veci verejné.
01:20
+
Ulf Ekman
Záznam prednášok Ulfa Ekmana v Prešove v roku 2017.
02:20
+
autor: Mons. Marián Gavenda: Kresťanské svedectvo v bežnom živote
Záznamy prednášok z konferencií a pastoračných centier.
03:00
+
Záznam modlitby k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.
03:20
+
Nerovnica života
Exkurzia do školských lavíc, v ktorých sme hľadali riešenie rovníc a nerovníc, spojené s nečakanými vzťahmi v duchovnom živote. X = ??? Odpovie nám Pali Danko???
03:50
+
Podobenstvá
prof. František Trstenský: Podobenstvo o rozsievačovi.
04:05
+
Vysokoškolský život má svoje špecifiká. Tie, ktoré sa týkajú Katolíckej univerzity v Ružomberku, si priblížime v relácii Runiverz.
04:25
+
Modlitba radostného ruženca.
TV LUX STŘEDA 21.3.
00:10
+
Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.
00:25
+
Manželstvo a rodina v premenách času
V lete sa v írskom Dubline uskutoční 9. Svetové stretnutie rodín, ktorého sa zúčastní aj Svätý Otec František. O farskej príprave, katechézach , ale aj rodine a manželstve ako takom s Janou Trávníčkovou a jej hosťami v relácii Doma je doma.
01:20
+
Hudba a viera je to čo nás spája. Preto sa našou hudbou snažíme ukázať ľuďom, že aj v dnešnej dobe sa dá žiť viera.
02:25
+
V relácii ponúkneme na základe odhaľovania omylov v myslení a konaní ľudí dneška orientáciu v hodnotách, ktoré nie sú závislé na zmenách času.
03:00
+
Záznam modlitby k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.
03:20
+
Dokumentárny film o nadprirodzenej pomoci Loretánskej Panny Márie v strednej Európe v 16. - 17. storočí. Historické fakty v súvislostiach, o ktorých sa v dejepise neučí.
03:50
+
Pali Danko: Cesty kríža
Calvariae Locus alebo miesto lebky... z tohto latinského označenia pochádza aj známe slovo Kalvária. Miesto pri Jeruzaleme, kde bol ukrižovaný Ježiš Kristus, či iné miesta, často vyvýšené, na ktorých sa nachádzajú zobrazenia Kristovho ukrižovania. O netradičnej kalvárii vo Vysokých Tatrách slovenskýcvh a poľských moderných umelcov s Palim Dankom.
04:05
+
Vysokoškolský život má svoje špecifiká. Tie, ktoré sa týkajú Katolíckej univerzity v Ružomberku, si priblížime v relácii Runiverz.
04:25
+
Modlitba ruženca svetla.
TV LUX ČTVRTEK 22.3.
00:10
+
Aktuálne denné spravodajstvo zo života veriacich z domova i zo sveta.
00:25
+
Viera na javisku
Aj na divadelných doskách sa môžu objaviť témy a postavy, ktoré hovoria o Bohu, viere a duchovných témach. V relácii Doma je doma vám Pali Danko predstaví hru Ulricha Huba - Tučniaky v réžii Svetozára Sprušanského a hru Trnavského divadla Palárik alebo Beskydov v réžii Viktora Kollára.
01:20
+
Muž spoza hraníc je príbehom muža a jeho posolstva o bratstve. Podarilo sa mu preniknúť za prísne stráženú hranicu, ktorá oddeľovala ľudí žijúcich v krajinách za železnou oponou počas rokov studenej vojny. Je to tiež príbeh o bolesti a prenasledovaní kresťanov v mnohých krajinách východnej Európy, ale aj o hnutí Fokoláre a jeho spiritualite, ktorú mu daroval Boh aj pre ateistický svet. Fokolár Guido Mirti, prezývaný Cengia, ako obchodník precestoval Československo, Maďarsko a NDR a nadväzoval styky s predstaviteľmi miestnej podzemnej Cirkvi. V roku 1966 bol zatknutý, uväznený v Prahe a následne vyhostený z krajiny.
02:20
+
Nerovnica života
Exkurzia do školských lavíc, v ktorých sme hľadali riešenie rovníc a nerovníc, spojené s nečakanými vzťahmi v duchovnom živote. X = ??? Odpovie nám Pali Danko???
03:00
+
Záznam modlitby k Božiemu milosrdenstvu z Košíc.
03:20
+
Film rozpráva príbeh o dvoch výnimočných osobnostiach. Oboch si pravoslávna cirkev vážila ako svätých. V temných časoch bezbožnosti a úpadku viery boli pre Kostol sv. Mikuláša v Moskve plamienkom nádeje.
03:50
+
Magazín o Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.
04:05
+
O kresťanskej nádeji
Katechézy pápežov.
04:25
+
Modlitba bolestného ruženca.